pattern

ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 1-4 ตุลาคม 2566

     4,430

pattern

program-asian-games-2023-hangzhou-china-part3-vpn-bullvpn

ตารางโปรแกรมการแข่งขัน Asian Games 2023 (1-4 ต.ค. 66)

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

1

ตุลาคม 2566

ยิงธนู   8:40-9:00 / 9:00-9:55 / 9:55-10:10 / 10:10-11:05 /
  11:05-11:25 / 11:25-12:10 / 12:10-12:30 12:30-13:25 /
  13:25-13:40 / 13:40-14:35 / 14:35-14:55 / 14:55-15:15 /
  15:15-16:10 / 16:10-16:25 /16:25-17:20 / 17:20-17:40
  กรีฑา   9:00-11:30
  - กระโดดไกล หญิง
  - วิ่ง 200 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่งกระโดดข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
  - 4×วิ่ง 400 เมตร ทีมผสม
  - พุ่งแหลน หญิง

  18:00-21:30
  - กระโดดไกล ชาย
  - วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง 100 เมตร หญิง
  - ทุ่มน้ำหนัก ชาย
  - ขว้างจักร หญิง
  - วิ่ง1500 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง 100 เมตร หญิง
  - วิ่ง 800 เมตร หญิง
  - วิ่ง1500 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่งวิบาก 3000 เมตร ชาย
  - ทุ่มน้ำหนัก ชาย
  - 4×วิ่ง 100 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่งวิบาก 3000 เมตร ชาย
  - กระโดดไกล หญิง
  - ขว้างจักร หญิง
  จักรยาน BMX   09:00-11:00 / 13:00-14:30 / 14:30-15:00 ประเภทหญิง-ชาย
  ยกน้ำหนัก   9:00-11:30 ชาย 67kg กลุ่ม B
  11:30-14:00 หญิง 55kg กลุ่ม B
  15:00-17:00 ชาย 67kg กลุ่ม A
  19:00-21:00 หญิง 55kg กลุ่ม A
  ยิงปืน   08:00–13:00 /12:30 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / ประเภทชาย-หญิง
  ขี่ม้า   8:00-12:00 / 18:00–19:00
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิง
  บาสเก็ตบอล   13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 หญิง
  วอลเลย์บอลหญิง   12:00-14:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  แฮนด์บอล   13:00-14:30 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม 1
  14:45-16:15 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม 2
  แบดมินตัน   13:00-17:00 ทีมหญิง
  19:00-23:00 ทีมชาย
  ซอฟท์บอล   16:00-18:00 / 19:00-21:00
  ฮอกกี้   13:30-15:15 / 09:00-10:45 / 18:30-20:15 ชาย กลุ่ม A
  11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 ชาย กลุ่ม B
  กอล์ฟ   06:00-18:00 ประเภทชาย และหญิง
  เซปักตะกร้อ   8:30 -10:30 / 14:00 -16:00
  ทีมชาย 4 และทีมหญิง 4
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  คูราช   09:30-12:00
  - ชายไม่เกิน 81kg / หญิงไม่เกิน 70kg
  14:00-17:30
  - ชายไม่เกิน 81kg / หญิงไม่เกิน 70kg
  กระโดดน้ำ   17:30-18:30 หญิง / 19:30-20:30 ชาย
  คริกเกต   9:30 / 14:30 ชาย
  โปโลน้ำ   10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง
  เรือแคนูสปรินท์   09:30–12:30
  - หญิง 200 เมตร / หญิง 500 เมตร / ชาย 1000 เมตร / ชาย 500 เมตร
  15:00–17:30
  - หญิง 200 เมตร / หญิง 500 เมตร / ชาย 1000 เมตร / ชาย 500 เมตร

ads-for-blog

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

2

ตุลาคม 2566

ยิงธนู   8:20-8:40 / 8:40-9:05 / 9:05-9:20 / 9:20-9:40 / 9:40-10:10 /
  10:10-10:25 / 10:25-10:50 10:50-11:20 / 11:20-13:3013:30-
  13:50 /13:50-14:20 /14:20-14:50 /14:50-15:20 /15:20-15:50
  /15:50-16:10 /16:10-16:40 /16:40-17:10 /17:10-17:40
  กรีฑา   9:00-11:30
  - วิ่ง 100 เมตร ชาย
  - วิ่ง 800 เมตร ชาย
  - กระโดดไกล ชาย
  - กระโดดสูง ชาย
  - วิ่ง 200 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่งกระโดดข้ามรั้ว 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย
   - ทุ่มน้ำหนัก ชาย

  18:00-21:30
  - 4×วิ่ง 400 เมตร ทีมผสม
  - กระโดดไกล ประเภทหญิง และชาย
  - กระโดดสูง ชาย
  - ขว้างจักร ชาย
  - ค้ำถ่อ หญิง
  - วิ่ง 200 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่ง 400 เมตร ชาย
  - วิ่ง 800 เมตร ชาย
  - วิ่งกระโดดข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
  - วิ่งวิบาก 3000 เมตร หญิง
  ไตรกีฬา   08:00–10:30 ประเภทผสม
  ขี่ม้า   09:00–10:00 / 10:00-11:00 / 15:00–17:00
  ยกน้ำหนัก   9:00-11:30 หญิง 59kg กลุ่ม B
  11:30-14:00 ชาย 73kg กลุ่ม B
  15:00-17:00 หญิง 59kg กลุ่ม A
  19:00-21:00 ชาย 73kg กลุ่ม A
  ยิมนาสติกแทรมโพลีน   14:00-14:50 หญิง
  15:20-15:45 หญิง
  16:00-16:10 หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 หญิง
  19:30-22:30 หญิง
  บาสเก็ตบอล   16:00-18:00 / 20:00-22:00 ชาย
  วอลเลย์บอลหญิง   12:00-14:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  แฮนด์บอล   13:00-14:30 หญิง 11-12 Places
  14:45-16:15หญิง 9-10 Places
  18:30-20:00 หญิง 5-8 Places
  20:15-21:45หญิง 5-8 Places
  แบดมินตัน   13:00-16:00 ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / หญิงคู่
  19:00-22:00 ชายคู่ / คู่ผสม
  ซอฟท์บอล   14:00–16:00 / 18:30–20:30 / 21:00–21:30
  ฮอกกี้   09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 หญิง กลุ่ม A
  11:15-13:00 / B15:45-17:30 / B20:45-22:30 หญิง กลุ่ม B
  สควอช   10:00 -15:00 / 15:00 -18:00 คู่ผสม
  10:00 -12:00 / 14:00 -21:00 หญิงเดี่ยว / ชายเดี่ยว
  เซปักตะกร้อ   ทีมชายและทีมหญิง
  8:30 -12:00 / 14:00 -17:30 / 19:00 -22:30
  คริกเกต   9:30 / 14:30 ชาย
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  คูราช   09:30-12:00
  - ชายไม่เกิน 90kg / หญิง ไม่เกิน 87kg
  14:00-17:30
  - ชายไม่เกิน 90kg หญิงไม่เกิน 87kg
  กาบัดดี้   ชาย
  09:00-09:45 / 10:00-10:45 / 14:30-15:15 / 15:30-16:15
  หญิง
  09:00-09:35 / 10:00-10:35 / 14:30-15:05 / 15:30-16:05 /
  16:30-17:05
  โปโลน้ำ   09:30-10:50 / 10:50-12:10 / 12:10-13:30 / 13:30-14:50 /
  19:00-20:20 / 20:20-21:40 ชาย
  กระโดดน้ำ   16:00-18:00 หญิง / 19:00-21:00 ชาย
  เรือแคนูสปรินท์   10:00–12:00 ชาย 1000 เมตร / หญิง 500 เมตร / ชาย 500 เมตร

ads-for-blog

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

3

ตุลาคม 2566

ยิงธนู   8:40-9:00 / 9:00-9:20 / 9:20-9:40 / 9:40-10:00 / 10:00-10:20
  / 10:20-10:40 / 10:40-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-11:40 /
  11:40-12:00 / 12:00-12:20 / 12:20-12:40 / 12:40-13:00 /
  13:00-13:20 / 13:20-13:40 / 13:40-14:00 / 14:00-14:20 /
  14:20-14:40 / 14:40-15:00 / 15:00-15:20 / 15:20-15:40 /
  15:40-16:00 / 16:00-16:20 / 16:20-16:40 / 16:40-17:00 /
  กรีฑา   9:00-11:30
  - 4×วิ่ง 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - ขว้างจักร ชาย
  - ค้ำถ่อ ชาย
  - วิ่ง 800 เมตร หญิง
  - วิ่งกระโดดข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย

  18:00-21:30
  - 4×วิ่ง 100 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - 4×วิ่ง 100 เมตร Relay ประเภทหญิง และชาย
  - กระโดดสูง หญิง
  - เขย่งก้าวกระโดด ชาย
  - ทศกรีฑา ชาย
  - พุ่งแหลน ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่ง 5000 เมตร หญิง
  - วิ่ง 800 เมตร ชาย
  - วิ่ง1500 เมตร ชาย
  - วิ่งกระโดดข้ามรั้ว 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  ขี่ม้า   9:00-11:00 / 11:00-12:00 / 14:00-16:00
  จักรยานถนน   9:00-11:00 / 11:30-11:45 หญิง
  14:00-16:00 /16:30-16:45 ชาย
  ยกน้ำหนัก   15:00-17:30 หญิง 64kg กลุ่ม B
  19:00-21:00 หญิง 64kg กลุ่ม A
  ยิมนาสติกแทรมโพลีน   14:00-14:45 ชาย
  14:45-15:30 ชาย
  16:00-16:25 ชาย
  16:40-16:50 ชาย
  กีฬาปีนเขา   9:00-19:00 ประเภทชาย-หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชาย
  บาสเก็ตบอล   11:00-13:00 / 13:30-15:30 / 16:00-18:00 / 20:00-22:00 หญิง
  11:00-13:00 / 15:00-17:00 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 ชาย
  แฮนด์บอล   13:00-14:30 ชาย 15-16 Places
  14:45-16:15 ชาย 13-14 Places
  13:00-14:30 ชาย 11-12 Places
  14:45-16:15 ชาย 9-10 Places
  18:30-20:00 ชาย 7-8 Places
  20:15-21:45 ชาย 5-6 Places
  18:30-20:00 หญิง 7-8 Places
  20:15-21:45 หญิง 5-6 Places
  แบดมินตัน   13:00-17:00 ชายเดี่ยว / หญิงคู่
  19:00-23:00 หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / คู่ผสม
  ซอฟท์เทนนิส   10:00 ทีมหญิง / ทีมชาย
  สควอช   10:00 -13:00 / 18:00 -20:00 คู่ผสม
  16:00 -20:00 หญิงเดี่ยว / ชายเดี่ยว
  เซปักตะกร้อ   8:30 -12:00 / 14:00 -17:30 / 19:00 -22:30
  ทีมชาย และทีมหญิง
  คริกเกต   9:30 / 14:30 ชาย
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  กาบัดดี้   ชาย
  09:00-09:45 / 10:00-10:45 / 14:30-15:15 / 15:30-16:15
  หญิง
  09:00-09:35 / 10:00-10:35 / 14:30-15:05 / 15:30-16:05 /   
  16:30-17:05
  โปโลน้ำ   09:30-10:50 / 10:50-12:10 / 12:10-13:30 / 13:30-14:50 / 
  19:00-20:20 / 20:20-21:40 ชาย
  กระโดดน้ำ   10:00-12:00 / 17:30-18:30 หญิง
  13:00-15:00 / 19:30-20:30 ชาย
  เรือแคนูสปรินท์   10:00–12:00
  หญิง 200 เมตร / หญิง 500 เมตร / ชาย 1000 เมตร / ชาย 500 เมตร

ads-for-blog

วันที่ 4 ตุลาคม 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

4

ตุลาคม 2566

ยิงธนู   8:40-9:00 / 9:00-9:20 / 9:20-9:40 / 9:40-10:00 / 10:00-10:20
  / 10:20-10:40 / 10:40-11:00 / 11:00-11:20 / 11:20-11:40 /
  11:40-14:00 / 14:00-14:20 / 14:20-14:40 / 14:40-15:00 /
  15:00-15:20 / 15:20-15:40 / 15:40-16:00 / 16:00-16:20 /
  16:20-16:40 / 16:40-17:00
  กรีฑา   8:00-11:30
  - เดินเร็ว 35 กิโลเมตร ทีมผสม

  18:00-21:30
  - 4×วิ่ง 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - กระโดดสูง ชาย
  - เขย่งก้าวกระโดด หญิง
  - เดินเร็ว 35 กิโลเมตร ทีมผสม
  - พุ่งแหลน ชาย
  - วิ่ง 5000 เมตร ชาย
  - วิ่ง 800 เมตร หญิง
  ขี่ม้า   9:00–12:00 / 14:00-17:00
  จักรยานถนน   10:00-13:00 / 13:30-13:45 หญิง
  ยกน้ำหนัก   15:00-17:30 ชาย 81kg กลุ่ม B
  19:00-21:00 ชาย 81kg กลุ่ม A
  กีฬาปีนเขา   15:00-18:00 / 19:00-21:00 ประเภทชาย-หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิง
  บาสเก็ตบอล   16:00-18:00 / 20:00-22:00 หญิง
  วอลเลย์บอลหญิง   12:00-14:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  แฮนด์บอล   13:00-14:30 / 14:45-16:15 หญิงรอบรองคัดเลือก
  18:30-20:00 / 20:15-21:45 ชายรอบรองคัดเลือก
  แบดมินตัน   13:00-17:00 ชายเดี่ยว / หญิงคู่
  19:00-23:00 หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / คู่ผสม
  ฮอกกี้   10:45-12:30 / 13:15-15:00 / 16:00-17:45 / 18:30-20:15 ชาย
  ซอฟท์เทนนิส   10:00 ทีมหญิง / ทีมชาย
  สควอช   12:00 -14:00 คู่ผสม
  15:00 -17:00 หญิงเดี่ยว
  17:00 -19:00 ชายเดี่ยว
  เซปักตะกร้อ   8:30 -12:00 / 14:00 -17:30 / 19:00 -22:30
  ทีมชาย และทีมหญิง
  คริกเกต   9:30 / 14:30 ชาย
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  กาบัดดี้   ชาย
  09:00-09:45 / 10:00-10:45 / 14:30-15:15 / 15:30-16:15
  หญิง
  09:00-09:35 / 10:00-10:35 / 14:30-15:05 / 15:30-16:05 /
  16:30-17:05
  โปโลน้ำ   09:30-10:50 / 10:50-12:10 / 12:10-13:30 / 13:30-14:50 /
  19:00-20:2 / 20:20-21:40 ชาย
  กระโดดน้ำ   10:00-12:00 / 17:30-18:30 หญิง
  13:00-15:00 / 19:30-20:30 ชาย

ads-for-blog

บทความแนะนำ

- ต้อนรับการแข่งขัน Asian Games 2023 ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 19-26 กันยายน 2566

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 27-30 กันยายน 2566

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566