pattern

ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566

     4,132

pattern

program-asian-games-2023-hangzhou-china-part4-vpn-bullvpn

ตารางโปรแกรมการแข่งขัน Asian Games 2023 (5-8 ต.ค. 66)

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

5

ตุลาคม 2566

ยิงธนู   8:40-9:05 / 9:05-9:30 / 9:30-9:55 / 9:55-10:20 / 10:20-10:45
  / 10:45-11:10 / 11:10-11:35 / 11:35-12:00 / 12:00-12:20 /
  12:20-14:00 / 14:00-14:25 / 14:25-14:50 / 14:50-15:15  /
  15:15-15:40 / 15:40-16:05 / 16:05-16:30 / 16:30-16:55 /
  16:55-17:20 / 17:20-17:40
  กรีฑา   7:00-10:20
  - มาราธอน ประเภทหญิง และชาย
  ขี่ม้า   10:00-11:30 / 11:30-12:30
  จักรยานถนน   10:00-14:00 / 14:30-14:45 ชาย
  ยกน้ำหนัก   9:00-11:30 ชาย 96kg กลุ่ม B
  11:30-14:00 หญิง 76kg กลุ่ม B
  15:00-17:00 ชาย 96kg กลุ่ม A
  19:00-21:00 หญิง 76kg กลุ่ม A
  กีฬาปีนเขา   10:00-14:30 / 17:00-21:00 ประเภทชาย-หญิง
  บาสเก็ตบอล   16:00-18:00 / 20:00-22:00 ชาย
  วอลเลย์บอลหญิง   12:00-14:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  แฮนด์บอล   13:00-15:00 หญิงรอบสุดท้าย 3-4
  17:00-19:00 หญิงรอบสุดท้าย 1-2
  15:00-17:00 ชายรอบสุดท้าย 3-4
  19:00-21:00 ชายรอบสุดท้าย1-2
  แบดมินตัน   13:00-17:00 ชายเดี่ยว
  19:00-23:00 หญิงเดี่ยว / หญิงคู่ / ชายคู่
  ฮอกกี้   10:45-12:30 / 13:15-15:00 / 16:00-17:45 / 18:30-20:15 หญิง
  ซอฟท์เทนนิส   10:00 คู่ผสม
  สควอช   14:00 -15:00 คู่ผสม
  16:00 -17:00 หญิงเดี่ยว
  17:00 -18:00 ชายเดี่ยว
  เซปักตะกร้อ   8:30 -12:00 / 14:00 -17:30 / 19:00 -22:30
  ทีมชาย และทีมหญิง
  คริกเกต   9:30 / 14:30 ชาย
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  มวยสากล   19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  ยูยิตสู   9:00-13:30
  - หญิงไม่เกิน 48kg
  - ชายไม่เกิน 62kg
  - ชายไม่เกิน 69kg

  15:00-17:00
  - หญิงไม่เกิน 48kg
  - ชายไม่เกิน 62kg
  - ชายไม่เกิน 69kg
  กาบัดดี้   ชาย
  09:00-09:45 / 10:00-10:45 / 14:30-15:15 / 15:30-16:15
  หญิง
  09:00-09:35 / 10:00-10:35 / 14:30-15:05 / 15:30-16:05 /
  16:30-17:05
  โปโลน้ำ   09:30-10:50 / 10:50-12:10 / 12:10-13:30 / 13:30-14:50 /
  19:00-20:20 ชาย
  เรือแคนูสลาลม   09:30–12:00 ชาย / หญิง
  15:00–17:30 ชาย / หญิง

ads-for-blog

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

6

ตุลาคม 2566

ยิงธนู   8:40-9:05 / 9:05-9:30 / 9:30-9:55 / 9:55-10:20 / 10:20-10:45
  / 10:45-11:10 / 11:10-11:35 / 11:35-12:00 / 12:00-12:20 /
  12:20-14:00 / 14:00-14:25 / 14:25-14:50 / 14:50-15:15 /
  15:15-15:40 / 15:40-16:05 / 16:05-16:30 / 16:30-16:55 /
  16:55-17:20 / 17:20-17:40
  เบรกกิ้ง   14:30-15:20 / 16:30-17:20 ชาย
  15:30-16:20 / 17:30-18:20 หญิง
  ขี่ม้า   9:00-11:00 / 14:00-17:00
  ยกน้ำหนัก   9:00-11:30 หญิง 87kg กลุ่ม B
  11:30-14:00 ชาย 109kg กลุ่ม B
  15:00-17:00 หญิง 87kg กลุ่ม A
  17:00-17:30 หญิง 87kg กลุ่ม A
  19:00-21:00 ชาย 109kg กลุ่ม A
  21:00-21:30 ชาย 109kg กลุ่ม A
  ยิมนาสติกลีลา   9:30-12:00 หญิง
  12:15-14:45 หญิง
  15:30-18:00 หญิง
  18:15-20:45 หญิง
  กีฬาปีนเขา   16:30-19:00 / 20:00-21:00 หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 ชิงเหรียญเงินหญิง
  19:30-22:30 ชิงเหรียญทองหญิง
  บาสเก็ตบอล   16:00-18:00 / 20:00-22:00 หญิง
  วอลเลย์บอลหญิง   12:00-14:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  แบดมินตัน   19:00-23:00 ชายเดี่ยว / คู่ผสม / หญิงคู่
  ฮอกกี้   10:45-12:30 / 13:15-15:00 / 16:00-17:45 / 18:30-20:15 ชาย
  ซอฟท์เทนนิส   10:00 หญิงเดี่ยว / ชายเดี่ยว
  เซปักตะกร้อ   8:30 -12:00 / 14:00 -17:30 / 19:00 -22:30
  ทีมชาย และทีมหญิง
  คริกเกต   9:30 / 14:30 ชาย
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  ยูยิตสู   9:00-13:30
  - หญิงไม่เกิน 52kg
  - หญิงไม่เกิน 57kg
  - ชายไม่เกิน 77kg
  15:00-17:00
  - หญิงไม่เกิน 52kg
  - หญิงไม่เกิน 57kg
  - ชายไม่เกิน 77kg
  กาบัดดี้   09:00-09:35 / 10:00-10:35 หญิง
  14:30-15:15 / 15:30-16:15 ชาย
  โปโลน้ำ   09:30-10:50 / 10:50-12:10 / 12:10-13:30 / 13:30-14:50 /
  19:00-20:20 / 20:20-21:40 ชาย
  เรือแคนูสลาลม   09:00–12:00 ชาย / หญิง
  14:00–17:00 ชาย / หญิง
  ระบำใต้น้ำ   14:00-15:30 ดูเอทหญิง 19:30-21:00 ทีมผสม
  ว่ายน้ำระยะไกล   08:30-11:00 หญิง 11:00-11:15 หญิง

ads-for-blog

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

7

ตุลาคม 2566

ยิงธนู   8:40-9:00 / 9:00-9:20 / 9:20-9:40 / 9:40-10:00 / 10:00-10:10
  / 10:10-10:30 / 10:30-10:50 /10:50-11:10 / 11:10-11:30 /
  11:30-11:50
  เบรกกิ้ง   ชาย
  14:00-15:40 / 19:00-19:20 / 19:40-19:50 / 20:00-20:06 /
  20:12-20:18
  หญิง
  16:00-17:40 / 19:20-19:40 / 19:50-20:00 / 20:06-20:12 /
  20:18-20:24
  ยกน้ำหนัก   9:00-11:30 ชาย 109kg กลุ่ม B
  11:30-14:00 หญิง /+87kg กลุ่ม B
  15:00-17:00 ชาย /+109kg กลุ่ม A
  19:00-21:00 หญิง /+87kg กลุ่ม A
  ยิมนาสติกลีลา   14:30-17:00 หญิง
  18:30-21:00 หญิง
  กีฬาปีนเขา   16:30-19:00 / 20:00-21:00 ชาย
  ฟุตบอล   16:30-19:00 ชิงเหรียญทองแดงชาย
  19:30-22:30 ชิงเหรียญทองชาย
  บาสเก็ตบอล   14:00-16:00 / 18:00-20:00 / 16:00-18:00 / 20:00-22:00 ชาย
  วอลเลย์บอลหญิง   10:00-12:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  แบดมินตัน   13:00-23:00 ชายคู่ / หญิงเดี่ยว / ชายเดี่ยว / คู่ผสม
  ฮอกกี้   10:45-12:30 / 13:15-15:00 / 16:00-17:45 / 18:30-20:15 หญิง
  ซอฟท์เทนนิส   10:00 หญิงเดี่ยว / ชายเดี่ยว
  เซปักตะกร้อ   8:30 -12:00 ทีมชาย
  14:00 -17:30 ทีมหญิง
  คริกเกต   9:30 / 14:30 ชาย
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:00-21:00
  ยูยิตสู   9:00-13:30
  - หญิงไม่เกิน 63kg
  - ชายไม่เกิน 85kg

  15:00-17:00
  - หญิงไม่เกิน 63kg
  - ชายไม่เกิน 85kg
  กาบัดดี้   09:00-09:35 / 10:00-10:20 หญิง
  14:30-15:15 / 15:30-15:50 ชาย
  โปโลน้ำ   09:30-10:50 / 10:50-12:10 / 12:10-13:30 / 13:30-14:50 /
  19:00-20:20 / 20:20-21:40 ชาย
  เรือแคนูสลาลม   09:00–12:00 หญิง / ชาย
  14:00–17:00 หญิง / ชาย
  ระบำใต้น้ำ   14:00-15:30 ดูเอทหญิง
  15:45-16:00 ดูเอทหญิง
  19:30-21:00 ทีมผสม
  ว่ายน้ำระยะไกล   08:30-11:00 ชาย 11:00-11:15 ชาย

8

ตุลาคม 2566

โปโลน้ำ   08:40-10:00 / 10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 12:40-14:00 ชาย
  ระบำใต้น้ำ   10:00-11:30 ทีมผสม 11:45-12:00 ทีมผสม

บทความแนะนำ

- ต้อนรับการแข่งขัน Asian Games 2023 ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 19-26 กันยายน 2566

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 27-30 กันยายน 2566

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 1-4 ตุลาคม 2566