ข้อตกลงและนโยบายคุ้มครอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริการ BullVPN ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณลงทะเบียน BullVPN

 • ที่อยู่อีเมล

* ระบบไม่รองรับ Email Fake ทุกกรณีและจะไม่ Support หรือให้บริการใดๆ จนกว่าจะชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 • Local IP ของคุณ
 • วันเวลาที่คุณเชื่อมต่อ
 • เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่อ
 • Cookies ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

บริการ BullVPN เก็บข้อมูลตามกฏหมายรัฐบาลไทย เราจะไม่นำข้อมูลไปใช้ผลประโยชน์ในทางอื่น เช่นการโฆษณา ขายให้กับบุคคลที่ 3 หรือส่งต่อใดๆ ทั้งสิ้นเพราะข้อมูลของคุณถูกเข้ารหัสเป็นอย่างดีและข้อมูลจะเก็บเพียง 3 เดือนเท่านั้นและจะลบทิ้ง

โปรดมั่นใจเมื่อใช้บริการ BullVPN ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเพราะเราเป็นบริการที่เสียค่าบริการไม่ใช่บริการฟรีและเรายึดถือความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกคน

 

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในต่างประเทศ

 

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

 

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

 

นโยบายการใช้งาน BullVPN

เราจะยกเลิกบัญชีของคุณและเพิ่มคุณเข้าไปในบัญชีดำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณละเมิดนโยบายต่อไปนี้

คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรือขัดขวางผู้ใช้งานอื่น ๆ จากการใช้บริการ VPN ของเรา

คุณยังตกลงที่จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของ BullVPN โพสต์เนื้อหา หรือส่งข้อความใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุกคาม หมิ่นประมาท เป็นอันตรายต่อผู้อื่น หยาบคาย ลามกอนาจาร หรืออาจจะเป็นความผิดทางแพ่งหรืออาญา

คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นความผิดทางแพ่งหรืออาญา หรือการละเมิดข้อบังคับท้องถิ่น รัฐ กฎหมายระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ กฎระเบียบ หรือคำสั่งศาล

 

การใช้งานต่อไปนี้ เป็นเรื่องต้องห้ามในเซิร์ฟเวอร์ BullVPN ทั้งหมด

 • ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่บุกรุกคอมพิวเตอร์ (แฮก) และการขโมยรหัสผ่าน
 • ปลอมแปลงเครื่องหมายลิขสิทธิ์การค้า
 • ใช้ภาพอนาจารเด็กเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์
 • การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กหรืออินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อที่ทุจริต
 • การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต และสแปม
 • การล่วงละเมิดทางอินเทอร์เน็ต
 • ข่มขู่หรือแฮกอินเทอร์เน็ต
 • ก่อความไม่สงบกับผู้อื่น
 • ขโมยความลับทางการค้า
 • โจมตีบริการ (DDoS)

 

นโยบาย SPAM

BullVPN ไม่สนับสนุนการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ ผ่านทางซอฟต์แวร์ของเรา หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสแปม รวมถึงฟอรั่มบล็อกสแปม หากบัญชีของผู้ใช้ใด ๆ ส่งสแปมผ่าน BullVPN บัญชีของท่านจะถูกยกเลิก และเพิ่มเข้าไปในบัญชีดำโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายค่าบริการ

ระยะเวลา: วิธีการสั่งซื้อหรือต่ออายุสมาชิก

 • 150 บาท 1 เดือน
 • 430 บาท 3 เดือน
 • 800 บาท 6 เดือน
 • 1400 บาท 1 ปี

 

เกี่ยวกับการต่ออายุ

หากบัญชีของคุณหมดเวลาในการใช้งาน ระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ชำระค่าบริการเพื่อต่อเวลาได้ในทันที หากเวลาหมดจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ BullVPN ได้ทุกกรณี

หากบัญชีของคุณยังคงมีเวลาเหลือในช่วงเวลาที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ ก็สามารถต่ออายุการใช้งานได้ทันที โดยระบบจะทำการเพิ่มเวลาการใช้งานให้อย่างถูกต้อง

 

การชำระค่าบริการ

 • ชำระผ่าน บัตรเครดิต/เดบิต
 • In-App Purchase Apple
 • In-App Purchase Android
 • ชำระผ่าน PayPal
 • ชำระผ่าน Internet Banking
 • ชำระผ่าน QR Code
 • ชำระผ่าน True Wallet
 • ชำระผ่านโอนผ่านธนาคาร
 • ชำระผ่าน True Money

กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] เมื่อคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ

 

นโยบายคืนเงิน (Refund)

เงื่อนไขในการบริการ การชดเชยเวลาในการใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ เริ่มนับจากวันที่แจ้ง และทีมงานได้รับการติดต่อประสานงานร่วมกับลูกค้าตลอดจนจบกระบวนการแก้ปัญหา

 • ไม่สามารถยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบของเราได้
 • หลังจากเข้าสู่ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้
 • หลังจากเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ไม่สามารถเปลี่ยน IP การเชื่อมต่อได้ตามที่โฆษณา
 • ทีมงานไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ภายใน 7 วัน

รวบรวมหลักฐานการแจ้งปัญหาและขอคืนเงิน ส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] ทางเราจะคืนเงินภายใน 7 วันทำการ

 • การคืนเงินจะต้องติดต่อภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
 • การคืนเงินจะใช้ได้ทุกช่องทางยกเว้น ช่องทางชำระผ่าน True Money
 • การคืนเงินขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินได้ไม่เกินยอดเงินงวดสุดท้ายที่ลูกค้าชำระ เท่านั้น
 • การคืนเงินบริษัทจะดำเนินการให้เฉพาะปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องของระบบหรือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่านั้น และผู้ใช้งานจะต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ยืนยันถึงความผิดปกติดังกล่าวจนจบกระบวนการ

 

กรุณาให้ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนต่อไปนี้

 1. ชื่อผู้ใช้ BullVPN
 2. เลขที่อ้างอิงการชำระเงินของคุณ เช่น ID การทำธุรกรรม ของ หรือเลขอ้างอิงหลักฐารที่สามารถยืนยันได้
 3. เหตุผลการขอเงินคืนของคุณ

* ไม่มีการคืนเงินที่เป็นอันตรายหรือการเรียกเก็บเงินเพิ่ม มิฉะนั้น เราจะส่งข้อมูลของคุณไปที่ระบบบัญชีดำ ซึ่งอาจมีผลต่อการทำธุรกรรมของคุณได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

 

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เปอร์เซ็ค จำกัด

49/181 หมู่2 บ้านปึก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ 096-787-1632