pattern

ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 27-30 กันยายน 2566

     3,710

pattern

program-asian-games-2023-hangzhou-china-part2-vpn-bullvpn

ตารางโปรแกรมการแข่งขัน Asian Games 2023 (27-30 ก.ย. 66)

วันที่ 27 กันยายน 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

27

กันยายน 2566

ขี่ม้า   8:00-13:00 / 15:00-16:00 / 17:00-18:00
  จักรยานประเภทลู่   10:00 ประเภทหญิง-ชาย / 12:22 ประเภทหญิง-ชาย /
  15:00 ประเภทหญิง-ชาย / 17:34 ทีมหญิง / ประเภทหญิง-ชาย
  ยิมนาสติกศิลปะ   15:00-17:00 หญิง
  ยิงปืน   09:00–10:30 / 12:00-13:00 / 15:00–15:50 หญิง 08:00-13:00 /
  12:30 /13:00 / 14:00 / 15:00 ประเภทชาย-หญิง
  สเก็ตบอร์ด   8:00-8:45 / 8:50-9:00 / 9:00-10:15 หญิง
  10:30-11:15 /11:20-11:30 / 11:30-12:45 / 13:00-13:30 ชาย
  วูซู   09:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 ชาย
  09:00–12:00 /19:30–21:30 หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม B
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม D
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชาย
  บาสเก็ตบอล   13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 หญิง
  วอลเลย์บอลชายหาด   หญิง 19:00-20:00 / 20:00-21:00
  แฮนด์บอล   10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A
  09:00-10:30 / 16:30-18:00 ชายกลุ่ม A
  09:00-10:30 / 13:00-14:30 / 16:30-18:00 หญิงกลุ่ม B
  10:45-12:15 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม B
  13:00-14:30 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม C
  20:15-21:45 / 14:45-16:15 ชายกลุ่ม D
  ซอฟท์บอล   10:00-12:00 / 13:00-15:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  ฮอกกี้   09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 ชาย กลุ่ม A
  11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 ชาย กลุ่ม B
  เทนนิส   10:00 ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม
  สควอช   09:00 -11:00 / 11:00 -13:00 ทีมชาย
  11:00 -13:00 ทีมหญิง
  16:00 -18:00 / 18:00 -20:00 ทีมหญิง / ทีมชาย
  เซปักตะกร้อ   ชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว
  8:30 -10:30 / 14:00 -16:00
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  เทควันโด   10:00-12:00
  - ชายน้ำหนักไม่เกิน 68kg
  - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 67kg
  - ชายน้ำหนักไม่เกิน 80kg

  14:00-19:00
  - ชายน้ำหนักไม่เกิน 68kg
  - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 67kg
  - ชายน้ำหนักไม่เกิน 80kg
  ยูโด   10:00-15:00 ประเภททีม
  16:00-18:00 ประเภททีม
  ฟันดาบ   หญิง
  9:00 / 15:00 / 18:00 ชาย 12:00 / 16:15 / 19:15
  โปโลน้ำ   10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง
  ว่ายน้ำ   10:00-12:00
  - หญิง 100 เมตร ผีเสื้อ
  - ชาย 100 เมตร ผีเสื้อ
  - หญิง 100 เมตร กรรเชียง
  - ชาย 200 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 100 เมตร ท่ากบ
  - หญิง 400 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว
  - ชาย 4×100 เมตร ว่ายผสม

  19:30-21:30
  - หญิง 100 เมตร ผีเสื้อ
  - ชาย 100 เมตร ผีเสื้อ
  - หญิง 100 เมตร กรรเชียง
  - ชาย 200 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 100 เมตร ท่ากบ
  - หญิง 400 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว
  - ชาย 4×100 เมตร ว่ายผสม

ads-for-blog

วันที่ 28 กันยายน 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

28

กันยายน 2566

ขี่ม้า   9:00-10:00 / 14:00-17:00 / 17:30-18:00
  จักรยานประเภทลู่   10:00 ชาย / 12:23 ประเภทหญิง-ชาย /
  15:00 ประเภทหญิง-ชาย / 19:07 ประเภทหญิง-ชาย
  ยิมนาสติกศิลปะ   14:30–17:30
  - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ชาย
  - บาร์กระโดด หญิง
  - ม้าหมุน ชาย
  - บาร์ต่างระดับ หญิง
  - ห่วงคู่ ชาย
  ยิงปืน   09:00-15:00 หญิง 09:00-10:15 / 12:00-12:45 ชาย
  08:00-15:00 / 13:30 /14:00 / 14:30 / 15:00 / ประเภทชาย-หญิง
  วูซู   09:00–12:00 ชาย / 09:00–12:00 หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม A
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม C
  บาสเก็ตบอล   11:00-13:00 / 13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 ชาย
  วอลเลย์บอลหญิง   12:00-14:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  วอลเลย์บอลชายหาด   ชาย 19:00-20:00 / 20:00-21:00
  แฮนด์บอล   13:00-14:30 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม 1
  14:45-16:15 / 20:15-21:45ชายกลุ่ม 2
  14:45-16:15 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม 3
  13:00-14:30 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม 4
  แบดมินตัน   13:00-17:00 ทีมหญิง / ทีมชาย
  18:00-22:00 ทีมหญิง / ทีมชาย
  ซอฟท์บอล   10:00-12:00 / 13:00-15:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  ฮอกกี้   09:00-10:45 หญิง กลุ่ม A
  11:15-13:00 หญิง กลุ่ม B
  13:30-15:15 หญิง กลุ่ม A
  15:45-17:30 หญิง กลุ่ม B
  18:30-20:15 หญิง กลุ่ม A
  20:45-22:30 หญิง กลุ่ม B
  กอล์ฟ   06:00-18:00 ประเภทชาย-หญิง
  เทนนิส   10:00 ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม
  สควอช   10:00 -12:30 / 12:30-15:00 / 18:30-21:00 ทีมชาย
  16:00 -18:30 ทีมหญิง
  เซปักตะกร้อ   ทีมชาย 4 และทีมหญิง 4
  8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  ฟันดาบ   หญิง
  9:00 / 15:00 / 18:00 ชาย 12:00 / 15:45 / 18:45
  โปโลน้ำ   10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง
  ว่ายน้ำ   10:00-12:00
  - หญิง 50 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 50 เมตร ผีเสื้อ
  - หญิง 200 เมตร ท่ากบ
  - ชาย 200 เมตร ท่ากบ
  - ชาย 800 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 4×100 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 4×200 เมตร ฟรีสไตล์

  19:30-21:30
  - หญิง 50 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 50 เมตร ผีเสื้อ
  - หญิง 200 เมตร ท่ากบ
  - ชาย 200 เมตร ท่ากบ
  - ชาย 800 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 4×100 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 4×200 เมตร ฟรีสไตล์

ads-for-blog

วันที่ 29 กันยายน 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

29

กันยายน 2566

กรีฑา   8:00-11:30
  - เดินเร็ว 20 กิโลเมตร ประเภทหญิง และชาย
  18:00-21:30
  - วิ่ง 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่ง 100 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่ง 10,000 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - ทุ่มน้ำหนักหญิง
  - เดินเร็ว 20 กิโลเมตร ประเภทหญิง และชาย
  - ขว้างค้อนหญิง
  - กระโดดไกล ชาย
  ไตรกีฬา   08:00–10:30 ประเภทหญิง และชาย
  ขี่ม้า   9:00-10:30 / 11:00-12:00 / 12:00 / 14:00–17:00
  จักรยานประเภทลู่   10:00 ประเภทหญิง-ชาย / 12:22 หญิง / 18:30 ประเภทหญิง-ชาย /
  21:19 ประเภทหญิง-ชาย
  ยิมนาสติกศิลปะ   14:30–17:30
  - บาร์กระโดด ชาย
  - คานทรงตัว หญิง
  - บาร์คู่ ชาย
  - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ หญิง
  - บาร์เดี่ยว ชาย
  ยิงปืน   09:00-10:15 / 12:00-12:45 หญิง
  09:00-10:30 / 14:15-15:15 ชาย
  08:00-15:00 ประเภทชาย-หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 16:30-19:00 หญิงกลุ่ม B
  19:30-22:30 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม D
  บาสเก็ตบอล   13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 หญิง
  วอลเลย์บอลหญิง   12:00-14:00 /14:00-16:00 / 16:00-18:00 /19:00-21:00
  แฮนด์บอล   10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A
  09:00-10:30 / 13:00-14:30 / 16:30-18:00 หญิงกลุ่ม B
  20:15-21:45 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม 1
  16:30-18:00 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม 2
  09:00-10:30 / 13:00-14:30 ชายกลุ่ม 3
  10:45-12:15 / 14:45-16:15 ชายกลุ่ม 4
  แบดมินตัน   13:00-17:00 ทีมหญิง
  18:00-22:00 ทีมชาย
  ซอฟท์บอล   13:00-15:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  ฮอกกี้   09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 ชาย กลุ่ม A
  11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 ชาย กลุ่ม B
  กอล์ฟ   06:00-18:00 ประเภทชาย-หญิง
  เทนนิส   10:00 ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม
  สควอช   11:00 -13:30 / 13:30-16:00 ทีมหญิง
  16:00 -18:30 / 18:30-21:00 ทีมชาย
  เซปักตะกร้อ   ทีมชาย 4 และทีมหญิง 4
  8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  ฟันดาบ   ชาย
  9:00 / 15:00 / 18:00 หญิง 12:00 / 15:45 / 18:45
  โปโลน้ำ   หญิง
  10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 12:40-14:00 / 19:00-20:20 /
  20:20-21:40
  ว่ายน้ำ   10:00-12:00
  - หญิง 50 เมตร ผีเสื้อ
  - ชาย 50 เมตร ท่ากบ
  - หญิง 800 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 200 เมตร กรรเชียง
  - ชาย 400 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 200 เมตร ผีเสื้อ
  - หญิง 4×100 เมตร ว่ายผสม

  19:30-21:30
  - หญิง 50 เมตร ผีเสื้อ
  - ชาย 50 เมตร ท่ากบ
  - หญิง 800 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 200 เมตร กรรเชียง
  - ชาย 400 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 200 เมตร ผีเสื้อ
  - หญิง 4×100 เมตร ว่ายผสม

ads-for-blog

วันที่ 30 กันยายน 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

30

กันยายน 2566

ยิงธนู   9:00-11:00 / 13:00-15:00 / 15:20-17:20
  กรีฑา   9:00-11:30
  - วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง 100 เมตร (หญิง)
  - กระโดดสูง (หญิง)
  - วิ่ง 1500 เมตร ประเภทหญิงและชาย
  - วิ่ง 400 เมตร (ชาย)

  18:00-21:30
  - ทุ่มน้ำหนัก หญิง
  - ค้ำถ่อ ชาย
  - ขว้างค้อน ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่ง 100 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่ง 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่ง 10,000 เมตร ชาย
  - วิ่ง 200 เมตร หญิง
  - วิ่ง 400 เมตร ประเภทหญิง และชาย
  - วิ่ง 100 เมตร หญิง
  ไตรกีฬา   8:00–10:30 08:00–10:30 ประเภทหญิง และชาย
  ขี่ม้า   8:00-13:00 / 18:00–19:00
  ยกน้ำหนัก   9:00-11:30 หญิง 49kg กลุ่ม B
  11:30-14:00 ชาย 61kg กลุ่ม B
  15:00-17:00 หญิง 49kg กลุ่ม A
  19:00-21:00 ชาย 61kg กลุ่ม A
  ยิงปืน   9:00–09:30 /11:00–11:20 / 11:20-11:40 / 11:40-12:00 /
  8:00-15:00 ประเภทชาย-หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม A
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม C
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชาย
  บาสเก็ตบอล   11:00-13:00 / 13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 ชาย
  วอลเลย์บอลหญิง   12:00-14:00 /14:00-16:00 / 16:00-18:00 /19:00-21:00
  แฮนด์บอล   9:00-10:30 / 13:00-14:30 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A
  10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 14:45-16:15 หญิงกลุ่ม B
  14:45-16:15 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม 3
  13:00-14:30 / 18:30-20:00 ชายกลุ่ม 4
  แบดมินตัน   13:00-17:00 ทีมหญิง
  19:00-23:00 ทีมชาย
  ฮอกกี้   9:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 หญิง กลุ่ม A
  11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 หญิง กลุ่ม B
  กอล์ฟ   6:00-18:00 ประเภทชาย-หญิง
  เทนนิส   10:00 ชายเดี่ยว / หญิงคู่ / คู่ผสม
  สควอช   13:00 -15:30 ทีมหญิง
  15:30-18:00 ทีมชาย
  เซปักตะกร้อ   ทีมชาย 4 และทีมหญิง 4
  8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  คูราช   9:30-12:00 ชายไม่เกิน 66kg และ 90kg ขี้นไป / หญิงไม่เกิน 52kg
  14:00-17:30 ชายไม่เกิน 66kg และ 90kg ขี้นไป / หญิงไม่เกิน 52kg
  โปโลน้ำ   10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง
  กระโดดน้ำ   17:30-18:30 หญิง 19:30-20:30 ชาย

ads-for-blog

บทความแนะนำ

- ต้อนรับการแข่งขัน Asian Games 2023 ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 19-26 กันยายน 2566

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 1-4 ตุลาคม 2566

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566