pattern

วิธีชำระค่าบริการ BullVPN ผ่าน ShopeePay

     5,104

pattern

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

ลูกค้าสามารถใช้ ShopeePay ชำระค่าบริการ BullVPN ได้ ทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว แถมได้รับใช้งานวันอัตโนมัติทันที

เข้าหน้าชำระเงิน: www.bullvpn.com/order

วิธีชำระค่าบริการ BullVPN ด้วย ShopeePay

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้า ชำระเงิน และเลือกแผนการใช้งาน

- Log in เข้าสู่ระบบและเข้าสู่หน้าชำระเงิน *สำคัญ*

- เลือกแผนการใช้งานตามที่ต้องการใช้งาน

- เพิ่มจำนวน Connections ตามที่คุณต้องการ 

หลังจากนั้นให้เลือก "ดำเนินการต่อ" (ปุ่มสีส้ม) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ E-mail หรือ Username และกำหนดวันเปิดใช้งาน

- ขั้นตอนนี้ให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของท่าน แนะนำให้ Login ก่อนชำระค่าบริการเพราะระบบจะแสดง E-mail ของคุณขึ้นมาที่นี่ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ในทันที

- หากต้องการกำหนดวันเปิดใช้งาน สามารถกำหนดได้ที่ "กำหนดวันเปิดใช้งาน" ถ้าต้องการเปิดใช้งานทันที สามารถกด "ดำเนินการต่อ" เพื่อไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลย

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

ขั้นตอนที่ 3 เลือกช่องทางชำระค่าบริการ

- ในขั้นตอนเลือกช่องทางการชำระค่าบริการ ให้เลือก "ShopeePay" แล้วข้อมูลต่าง ๆ ก็จะแสดงลงมาทางด้านล่างของแถว หากต้องการใช้ Discount Code สามารถใช้ได้ที่ช่อง "กรอกโค้ดส่วนลด" ได้เลย ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้นกด "สั่งซื้อ"

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าบริการ

- ระบบจะพาเข้าสู่หน้าชำระค่าบริการ ให้คุณเปิดแอปพลิเคชั่น Shopee หรือ ShopeePay แล้วทำตามขั้นตอนที่เว็บไซต์แนะนำได้เลย 

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

- หากชำระค่าบริการบนมือถือ ระบบจะแสดงยอดรวมที่ต้องชำระค่าบริการและแนะนำช่องทางการชำระค่าบริการของ Shopee ให้กับคุณ

- คุณสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่าน Shopee หรือ ShopeePay ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพื่อชำระเงิน

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

- ระบบจะสรุปค่าบริการให้คุณอีกครั้ง เลือกช่องทางชำระเงินที่ต้องการ

- ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นกด "ชำระเงิน"

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

- ถ้าระบบแสดงหน้าการชำระเงิน "เสร็จสมบูรณ์" ถือว่าการชำระค่าบริการเป็นอันเสร็จสิ้น

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

ขั้นตอนที่ 5 การชำระเงินเสร็จสิ้น 

- เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าตาและแจ้งข้อความ "ชำระค่าบริการเสร็จสิ้น" ดังภาพ ถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนการชำระค่าบริการ

- ลูกค้าจะได้รับวันใช้งานทันทีหลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ หน้า Account ของท่าน

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

สามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าบริการได้ที่นี่ 

ประวัติการชำระเงิน : www.bullvpn.com/member/order

how-to-pay-bullvpn-with-shopeepay

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับวันใช้งานในระบบ BullVPN ทันที แถมรับวันใช้งานแบบอัตโนมัติด้วยไม่ต้องรอให้ทีมงานยืนยัน