pattern

UPGRADE
PRIVATE VPN

order pattern
UPGRADE
PRIVATE VPN

เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการชำระเงิน

เลือก Private VPN Server ประเทศที่คุณต้องการ

เลือกแผนการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณ

หมายเหตุ : Private VPN ไม่เหมาะกับการใช้ดาวน์โหลดและ Bittorrent หากต้องการแผนการใช้งานอื่นเพิ่ม กรุณาติดต่อทีมงาน

Options 1: เพิ่มจำนวน IP Address ที่คุณต้องการใช้งาน (ขั้นต่ำ 1 IP Address)
เลือกจำนวน IP Address ที่ต้องการ
  

IP Address

Options 2:
แนะนำให้ชำระค่าบริการ ก่อนหมดอย่างน้อย 7 วัน เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม


ใส่ E-mail หรือ Username

เลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ

สรุปการสั่งซื้อ

Mobile Banking (QR Code)

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

ประเทศ :

แพ็คเกจ :

จำนวน IP Address :

ยอดรวม :

หลังจากกด “สั่งซื้อ” ทีมงานจะดำเนินการทำ Server Private VPN ภายใน 1-2 วันทำการ สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อได้ที่ “ประวัติการสั่งซื้อ”

สรุปการสั่งซื้อ

Credit Card/Debit Card

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

ประเทศ :

แพ็คเกจ :

จำนวน IP Address :

ยอดรวม :

หลังจากกด “สั่งซื้อ” ทีมงานจะดำเนินการทำ Server Private VPN ภายใน 1-2 วันทำการ สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อได้ที่ “ประวัติการสั่งซื้อ”

สรุปการสั่งซื้อ

Paypal

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

ประเทศ :

แพ็คเกจ :

จำนวน IP Address :

ยอดรวม :

หลังจากกด “สั่งซื้อ” ทีมงานจะดำเนินการทำ Server Private VPN ภายใน 1-2 วันทำการ สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อได้ที่ “ประวัติการสั่งซื้อ”

สรุปการสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ :

17/06/2024

Username :

ประเทศ :

แพ็คเกจ :

จำนวน IP Address :

ยอดรวม :


โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี Persec Co., Ltd.

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

เลขที่บัญชี 134-1-54050-6

หลังจากกด “สั่งซื้อ” ทีมงานจะดำเนินการทำ Server Private VPN ภายใน 1-2 วันทำการ สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อได้ที่ “ประวัติการสั่งซื้อ”