pattern

PACKAGE
AND PRICE

price pattern
PACKAGE
AND PRICE

แพ็กเกจและราคา

1 เดือน


179 บาท


 • ระยะเวลาใช้งาน 30+2 วัน
 • ใช้งานได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
 • บริการตลอดอายุการใช้งาน

6 เดือน


949 บาท


 • ระยะเวลาใช้งาน 180+4 วัน
 • ใช้งานได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
 • บริการตลอดอายุการใช้งาน
 • 158 บาท/เดือน

 • ประหยัดทันที 125 บาท
ซื้อ 1 ปี แถม 2 เดือน + แถมเสื้อฟรี!

1 ปี


1,650 บาท


 • ระยะเวลาใช้งาน 365+60 วัน
 • ใช้งานได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
 • บริการตลอดอายุการใช้งาน
 • 138 บาท/เดือน

 • ประหยัดทันที 498 บาท
ซื้อ 2 ปี แถม 4 เดือน + แถมเสื้อฟรี!

2 ปี


2,900 บาท


 • ระยะเวลาใช้งาน 730+120 วัน
 • ใช้งานได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
 • บริการตลอดอายุการใช้งาน
 • 120 บาท/เดือน

 • ประหยัดทันที 1,396 บาท

ดูแพ็กเกจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่