pattern

วิธีชำระค่าบริการ BullVPN ผ่าน Binance Pay

     3,618

pattern

 how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

สำหรับลูกค้าที่ใช้ Binance สามารถชำระค่าบริการ BullVPN โดยตรงได้แล้วด้วยบริการ Binance Pay โดยวิธีชำระค่าบริการผ่าน Binance Pay นั้นไม่ยากและไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด

วิธีชำระค่าบริการ BullVPN ด้วย Binance Pay

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้า ชำระเงิน และเลือกแผนการใช้งาน

- Login เข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้ง หลังจากนั้นให้เข้าสู่หน้าชำระเงิน: http://www.bullvpn.com/order

- เลือกแผนการใช้งานตามที่ต้องการใช้งาน

- เพิ่มจำนวน Connections ตามที่คุณต้องการ

หลังจากนั้นให้เลือก "ดำเนินการต่อ" (ปุ่มสีส้ม) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ E-mail หรือ Username และกำหนดวันเปิดใช้งาน

- ขั้นตอนนี้ให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของท่าน แนะนำให้ Login ก่อนชำระค่าบริการเพราะระบบจะแสดง E-mail ของคุณขึ้นมาที่นี่ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ในทันที

- หากต้องการกำหนดวันเปิดใช้งาน สามารถกำหนดได้ที่ "กำหนดวันเปิดใช้งาน" ถ้าต้องการเปิดใช้งานทันที สามารถกด "ดำเนินการต่อ" เพื่อไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลย

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

ขั้นตอนที่ 3 เลือกช่องทางชำระค่าบริการ

- ในขั้นตอนเลือกช่องทางการชำระค่าบริการ ให้เลือก "Binance Pay" แล้วข้อมูลต่าง ๆ ก็จะแสดงลงมาทางด้านล่างของแถว ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หลังจากนั้นกด "สั่งซื้อ"

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าบริการ

ระบบจะพามาหน้าชำระค่าบริการของ Binance Pay

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

(รูปที่ 1 : หน้าชำระค่าบริการ Binance Pay)

- ให้เปิดแอปพลิเคชั่น Binance เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

- หากยังไม่มีเหรียญใน Funding ให้ทำการโอนเข้า Funding ให้เรียบร้อย โดยการไปที่ Spot และเลือก Transfer จากนั้นเลือก Funding ในช่อง To

- จากนั้นเลือกเหรียญที่ต้องการ Transfer แล้วกดปุ่ม Confirm Transfer ได้เลย

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

(รูปที่ 2 และ 3 : วิธีการ Transfer)

- จากนั้นเลือกเมนู Wallet -> Funding -> Pay ตามลำดับ

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

(รูปที่ 4 และ 5 : วิธีเข้าสู่หน้า Binance Pay)

- จะเข้าสู่หน้า Binance Pay ให้เลือกเมนูแสกนมุมบนขวามือ และแสกน QR Code ในรูปที่ 1 ได้เลย

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

(รูปที่ 6 และ 7 : วิธีการแสกน QR Code เพื่อชำระค่าบริการด้วย Binance Pay วิธีที่ 1)

- หรือจะใช้วิธีแสกนจากหน้าแอปพลิเคชั่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

(รูปที่ 8 และ 9 : วิธีการแสกน QR Code เพื่อชำระค่าบริการด้วย Binance Pay วิธีที่ 2)

- เมื่อชำระค่าบริการเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงผลดังภาพ ลูกค้าสามารถใช้บริการ BullVPN ได้เลยหลังจากชำระเงินเสร็จสิ้น

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay

สามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าบริการได้ที่นี่ 

ประวัติการชำระเงิน : www.bullvpn.com/member/order

how-to-pay-bullvpn-with-binance-pay