pattern

ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 19-26 กันยายน 2566

     2,904

pattern

program-asian-games-2023-hangzhou-china-part1-vpn-bullvpn

ตารางโปรแกรมการแข่งขัน Asian Games 2023 (19-26 ก.ย. 66)

วันที่ 19-20 กันยายน 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

19

กันยายน 2566

ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายชายกลุ่ม E
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม G
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม F
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม H
  วอลเลย์บอลชาย   13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 17:00-19:00 / 19:00-21:00
  วอลเลย์บอลชายหาด   ชาย
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 /
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00
  หญิง
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 /
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง

20

กันยายน 2566

ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม A
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม B
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม C
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม D
  ปัญจกรีฑา   09:30-11:30 หญิง / 14:00-16:00 ชาย
  วอลเลย์บอลชาย   13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 17:00-19:00 /19:00-21:00
  วอลเลย์บอลชายหาด   ชาย
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 /
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00
  หญิง
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 /
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง

ads-for-blog

วันที่ 21-22 กันยายน 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

21

กันยายน 2566

ปัญจกรีฑา   10:00-11:20 หญิง / 16:00-17:20 หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม E
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม G
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม F
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม H
  วอลเลย์บอลชาย   13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 17:00-19:00 / 19:00-21:00
  วอลเลย์บอลชายหาด   ชาย
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 /
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00
  หญิง
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 /
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง
  เรือกรรเชียง   9:00–12:00 / 15:00–17:00

22

กันยายน 2566

ปัญจกรีฑา   10:00-11:20 ชาย / 16:00-17:20 ชาย
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม A
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม B
  16:30-19:00 /19:30-22:30 ชายกลุ่ม C
  16:30-19:00 /19:30-22:30 ชายกลุ่ม D
  วอลเลย์บอลชาย   13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 19:00-21:00
  วอลเลย์บอลชายหาด   ชาย
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00
  หญิง
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 /
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00
  ฮอกกี้   09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 ชาย กลุ่ม A
  11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 ชาย กลุ่ม B
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง
  เรือกรรเชียง   9:00–12:00 / 15:00–17:00

ads-for-blog

วันที่ 23-24 กันยายน 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

23

กันยายน 2566

ฟุตบอล   16:30-19:00 /16:30-19:00 ชายกลุ่ม E
  19:30-22:30 /19:30-22:30 ชายกลุ่ม G
  6:30-19:00 / 16:30-19:00 ชายกลุ่ม F
  19:30-22:30 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม H
  วอลเลย์บอลชายหาด   ชาย
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 /
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00
  หญิง
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 /
  14:00-15:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 / 19:00-20:00 /
  20:00-21:00 / 21:00-22:00

24

กันยายน 2566

ปัญจกรีฑา   10:00-12:00 หญิง / 12:10-12:30 หญิง
  15:00-17:00 ชาย / 17:10-17:30 ชาย
  จักรยานเสือภูเขา   09:00–12:00 หญิง / 14:00–17:00 ชาย
  ยิมนาสติกศิลปะ   10:00–21:00 ชาย
  ยิงปืน   8:30-09:45 / 11:30-12:15 หญิง
  9:00-15:00 ชาย
  สเก็ตบอร์ด   8:00-9:40 / 10:00-11:30 หญิง
  12:00-14:15 / 14:20-14:30 / 14:35-17:15 ชาย
  วูซู   9:00–12:00 / 19:30–21:30 ชาย
  9:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 16:30-19:00 ชายกลุ่ม A
  19:30-22:30 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม B
  16:30-19:00 / 16:30-19:00 ชายกลุ่ม C
  19:30-22:30 / 19:30-22:30 ชายกลุ่ม D
  วอลเลย์บอลชาย   13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 19:00-21:00
  วอลเลย์บอลชายหาด   ชาย
  11:00-12:00 / 13:00-14:00 / 18:00-19:00 / 20:00-21:00
  หญิง
  10:00-11:00 / 12:00-13:00 / 17:00-18:00 / 19:00-20:00
  แฮนด์บอล   14:45-16:15 ชายกลุ่ม A
  13:00-14:30 ชายกลุ่ม B
  20:15-21:45 ชายกลุ่ม C
  18:30-20:00 ชายกลุ่ม D
  ฮอกกี้   09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 หญิง กลุ่ม A
  11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 หญิง กลุ่ม B
  เทนนิส   10:00 ประเภท ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / คู่ผสม
  เซปักตะกร้อ   ชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว
  8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00
  รักบี้   10:00 / 10:22 / 10:44 /11:06 / 11:28 / 11:50 หญิง
  12:12 / 12:34 / 12:56 / 13:18 / 13:40 / 14:02 ชาย
  14:24 / 14:46 / 15:08 / 15:30 / 15:52 / 16:14 หญิง
  16:36 /16:58 /17:20 /17:42 /18:04 /18:26 ชาย
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  เทควันโด   10:00- 12:00 ชาย / หญิง
  14:00-17:00 ชาย / หญิง
  ยูโด   10:00-15:00 หญิงไม่เกิน 48kg / 52kg / 60kg / 66kg
  16:00-18:00 หญิงไม่เกิน 48kg / 52kg / ชายไม่เกิน 60kg / 66kg
  ฟันดาบ   หญิง
  9:00 / 18:00 / 20:10 ชาย 12:30 / 19:05 / 20:40
  โปโลน้ำ   10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง
  เรือกรรเชียง   09:00–12:00
  ว่ายน้ำ   10:00-12:00
  - หญิง 200 เมตร ผีเสื้อ
  - ชาย 200 เมตร ผสมเดี่ยว
  - หญิง 1500 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 100 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 50 เมตร ท่ากบ
  - ชาย 100 เมตร กรรเชียง
  - หญิง 4×100 เมตร ฟรีสไตล์

  19:30-21:30
  - หญิง 200 เมตร ผีเสื้อ
  - ชาย 200 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว
  - หญิง 1500 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 100 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 50 เมตร ท่ากบ
  - ชาย 100 เมตร กรรเชียง
  - หญิง 4×100 เมตร ฟรีสไตล์

ads-for-blog

วันที่ 25 กันยายน 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

25

กันยายน 2566

จักรยานเสือภูเขา   09:00–11:00 / 11:30–11:45 หญิง
  13:30–15:30 / 16:00–16:15 ชาย
  ยิมนาสติกศิลปะ   10:00–21:00 หญิง
  ยิงปืน   09:00-15:00 / 09:00-10:15 / 12:00-12:45 / 16:00–17:00 ชาย
  สเก็ตบอร์ด   8:00-8:45 / 9:00-9:50 หญิง
  10:00-10:45 / 11:00-11:50 ชาย
  วูซู   9:00–12:00 / 19:30–21:30 หญิง
  9:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 ชาย
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม B
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม D
  วอลเลย์บอลชาย   13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 17:00-19:00 / 19:00-21:00
  วอลเลย์บอลชายหาด   ชาย
  12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 19:00-20:00 / 20:00-21:00
  หญิง
  10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00
  แฮนด์บอล   09:00-10:30 / 13:00-14:30 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A
  10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 20:15-21:45 หญิงกลุ่ม B
  13:00-14:30 ชายกลุ่ม A
  14:45-16:15 ชายกลุ่ม B
  18:30-20:00 ชายกลุ่ม C
  20:15-21:45 ชายกลุ่ม D
  ฮอกกี้   09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 ชาย กลุ่ม A
  11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 ชาย กลุ่ม B
  เทนนิส   10:00 ชายเดี่ยว / หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / หญิงคู่
  เซปักตะกร้อ   ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว
  8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00
  รักบี้   10:00 / 10:22 / 10:44 / 11:06 / 11:28 / 11:50 หญิง
  12:12 / 12:34 / 12:56 / 13:18 / 13:40 / 14:02 ชาย
  14:24 /14:46 /15:08 /15:30 /15:52 /16:14 หญิง
  16:36 / 16:58 /17:20 /17:42 / 18:04 / 18:26 ชาย
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  เทควันโด   10:00-12:00
  - ชายน้ำหนักไม่เกิน 58kg / หญิงน้ำหนักไม่เกิน 49kg
  14:00- 19:00
  - ชายน้ำหนักไม่เกิน 58kg / หญิงน้ำหนักไม่เกิน 49kg
  ยูโด   10:00-15:00
  - หญิงไม่เกิน 57kg / 63kg / 70kg / ชายไม่เกิน 73kg / 81kg
  16:00-18:00
  - หญิงไม่เกิน 57kg / 63kg / 70kg / ชายไม่เกิน 73kg / 81kg
  ฟันดาบ   หญิง
  9:00 / 18:00 / 19:50 ชาย 12:30 / 18:45 / 20:10
  โปโลน้ำ   หญิง
  10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40
  เรือกรรเชียง   09:00–12:00
  ว่ายน้ำ   10:00-12:00
  - ชาย 50 เมตร กรรเชียง
  - หญิง 50 เมตร กรรเชียง
  - ชาย 50 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 200 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 100 เมตร ท่ากบ
  - หญิง 200 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว
  - ชาย 4×200 เมตร ฟรีสไตล์

  19:30-21:30
  - ชาย 50 เมตร กรรเชียง
  - หญิง 50 เมตร กรรเชียง
  - ชาย 50 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 200 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 100 เมตร ท่ากบ
  - หญิง 200 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว
  - ชาย 4×200 เมตร ฟรีสไตล์

ads-for-blog

วันที่ 26 กันยายน 2566

วันที่ ประเภทกีฬา เวลาการแข่งขัน

26

กันยายน 2566

ขี่ม้า   8:00-13:00 / 15:00-16:00
  จักรยานประเภทลู่   10:00 ทีมหญิง /12:40 ทีมหญิง / 15:00 ทีมหญิง / 17:22 ทีมหญิง
  ยิมนาสติกศิลปะ   15:00-17:30 ชาย
  ยิงปืน   9:00-15:00 ชาย / 09:00–11:00 หญิง
  9:00–09:30 / 11:00-11:20 / 11:20-11:40 / 11:40-12:00 ประเภทชาย-หญิง
 8:00-15:00 ประเภทชาย-หญิง
  สเก็ตบอร์ด   8:00-9:45 / 10:00-11:30 หญิง
  12:00-13:45 / 14:00-17:10 ชาย
  วูซู   9:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 ชาย
  9:00–12:00 / 14:30–16:30 / 19:30–21:30 หญิง
  ฟุตบอล   16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม A
  16:30-19:00 / 19:30-22:30 หญิงกลุ่ม C
  19:30-22:30 ชาย
  บาสเก็ตบอล   11:00-13:00 / 13:30-15:30 / 17:30-19:30 / 20:00-22:00 ชาย
  วอลเลย์บอลชาย   11:00-13:00 / 13:00-15:00 / 15:00-17:00 / 19:00-21:00
  วอลเลย์บอลชายหาด   ชาย 19:00-20:00 / 20:00-21:00
  หญิง 17:00-18:00 / 18:00-19:00
  แฮนด์บอล   09:00-10:30 / 13:00-14:30 / 18:30-20:00 หญิงกลุ่ม A
  10:45-12:15 / 14:45-16:15 / 20:15-21:45 หญิงกลุ่ม B
  18:30-20:00 / 20:15-21:45 ชายกลุ่ม C
  ซอฟท์บอล   10:00-12:00 / 13:00-15:00 / 16:00-18:00 / 19:00-21:00
  ฮอกกี้   09:00-10:45 / 13:30-15:15 / 18:30-20:15 หญิง กลุ่ม A
  11:15-13:00 / 15:45-17:30 / 20:45-22:30 หญิง กลุ่ม B
  เทนนิส   10:00 หญิงเดี่ยว / ชายคู่ / คู่ผสม
  สควอช   ทีมหญิง / ทีมชาย
  09:00 -11:00 / 11:00 -13:00 / 16:00 -18:00 / 18:00 -20:00
  ทีมหญิง
  13:00 -15:00 / 20:00 -22:00
  เซปักตะกร้อ   ชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว
  8:30 -10:30 / 14:00 -16:00 / 19:00 -21:00
  รักบี้   หญิง
  11:00 / 11:22 / 12:28 / 12:50 / 13:56 / 14:18 / 15:24 / 15:46
  16:52 / 17:36
  ชาย
  11:44 / 12:06 / 13:12 / 13:34 / 14:40 / 15:02 / 16:08 / 16:30
  17:14 / 17:58
  คริกเกต   9:30 / 14:30 หญิง
  เบสบอล   12:00-15:00 / 18:30-21:30
  มวยสากล   14:00-17:00 ประเภทชาย และหญิง
  19:00-22:00 ประเภทชาย และหญิง
  เทควันโด   10:00-12:00
  - ชายน้ำหนักไม่เกิน 63kg
  - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 53kg
  - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 57kg

  14:00-19:00
  - ชายน้ำหนักไม่เกิน 63kg
  - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 53kg
  - หญิงน้ำหนักไม่เกิน 57kg
  ยูโด   10:00-15:00
  - หญิงไม่เกิน 78kg / 78kg ขึ้นไป
  - ชายไม่เกิน 90kg / 100kg / 100kg ขึ้นไป

  16:00-18:00
  - หญิงไม่เกิน 78kg / หญิง 78kg ขึ้นไป
  - ชายไม่เกิน 90kg / 100kg / 100kg ขึ้นไป
  ฟันดาบ   ชาย
  9:00 / 18:00 / 19:50 หญิง 12:30 / 18:45 / 20:10
  โปโลน้ำ   10:00-11:20 / 11:20-12:40 / 19:00-20:20 / 20:20-21:40 หญิง
  ว่ายน้ำ   10:00-12:00
  - หญิง 100 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 400 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว
  - หญิง 200 เมตร กรรเชียง
  - ชาย 1500 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 400 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 4×100 เมตร ว่ายผสม

  19:30-21:30
  - หญิง 100 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 400 เมตร ว่ายผสมเดี่ยว
  - หญิง 200 เมตร กรรเชียง
  - ชาย 1500 เมตร ฟรีสไตล์
  - หญิง 400 เมตร ฟรีสไตล์
  - ชาย 4×100 เมตร ว่ายผสม

บทความแนะนำ

- ต้อนรับการแข่งขัน Asian Games 2023 ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 27-30 กันยายน 2566

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 1-4 ตุลาคม 2566

- ตารางการแข่งขันเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 19 หางโจว ประเทศจีน วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566