ระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet) อาจจะคงอยู่ตลอดไป

                           ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือที่เราเรียกกันว่า Internet นับได้ว่าตอนนี้ Internet เป็นส่วนหนึ่งของเรา Internet ถูกคิดเมื่อปี 1950 แต่กว่าแนวคิดนี้จะถูกนำไปใช้ได้จริง และทำให้ทุกคนรู้จักก็ปี 1990  คนที่เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มแนวคิดการพัฒนาระบบเครือข่าย มีชื่อว่า  J.C.R LickLider ได้เสนอมแนวคิดนี้ไว้ในบทความที่มีชื่อว่า Man-Computer Symbiosis

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet) อาจคงอยู่ตลอดไป

 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Internet) อาจคงอยู่ตลอดไป

 

                  ในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายได้ถูกพัฒนาให้มีความเร็ว ความปลอดภัย และทำให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย  และกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา ทั้งสุถาบันศึกษา องค์กร และบ้าน ทุกอย่างล้วนเชื่อมต่อ Internet เพื่อแชร์ข้อมูลทุกๆอย่างกับผู้คนบนโลก จึงทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  "นั้นเลยทำให้ระบบเครือข่ายอาจจะคงอยู่กับเราตลอดไป การที่จะทำให้ระบบเครือข่ายหยุดพัฒนาคงมีทางเดียว คือ ทุกคนไม่ใช้กันแล้ว"

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.flickr.com/photos/bionicteaching/14092973648 และ https://www.slideshare.net/KMcGrane/from-typing-to-swiping-a-brief-history-of-interaction-design/35-MANCOMPUTER_SYMBIOSIS_The_hope_is