pattern

PACKAGE
AND PRICE

price pattern
PACKAGE
AND PRICE

แพ็กเกจและราคา

1 เดือน


179 บาท


 • ระยะเวลาใช้งาน 30+2 วัน
 • ใช้งานได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
 • บริการตลอดอายุการใช้งาน

3 เดือน


499 บาท


 • ระยะเวลาใช้งาน 90+3 วัน
 • ใช้งานได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
 • บริการตลอดอายุการใช้งาน
 • 166 บาท/เดือน

 • ประหยัดทันที 38 บาท

6 เดือน


949 บาท


 • ระยะเวลาใช้งาน 180+4 วัน
 • ใช้งานได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
 • บริการตลอดอายุการใช้งาน
 • 158 บาท/เดือน

 • ประหยัดทันที 125 บาท
โปรสุดคุ้ม

1 ปี


1,650 บาท


 • ระยะเวลาใช้งาน 365+5 วัน
 • ใช้งานได้ 2 เครื่องพร้อมกัน
 • บริการตลอดอายุการใช้งาน
 • 138 บาท/เดือน

 • ประหยัดทันที 498 บาท

ดูแพ็กเกจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่