pattern

วิธีการติดตั้ง TeamViewer สำหรับ Windows

     12,589

pattern

setup-teamviewer-windows-vpn-bullvpn

สำหรับลูกค้าที่ติดปัญหาการใช้งาน และต้องการให้ทีมงานตรวจสอบการทำงานของเครื่องที่ใช้ จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม TeamViewer เพื่อให้ทีมงานเข้าไปแก้ปัญหา โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer ได้ที่นี้ 

Download TeamViewer for Windows

*ให้ใช้เวอร์ชั่นนี่เท่านั้นห้ามใช้ของ Version อื่น*

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งโปรแกรม TeamviewerQS.exe ที่ดาวน์โหลดมา

setup-teamviewer-windows

ขั้นตอนที่ 2 รอให้โปรแกรมแสดง You ID และ Password แบบในรูป

setup-teamviewer-windows

ขั้นตอนที่ 3 ให้ส่ง You ID และ Password ให้กับทีมงานเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

คำเตือน : ห้ามปิดโปรแกรม Teamviewer!! จนกว่าทีมงานจะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเรียบร้อย เพราะจะทำให้ทีมงานไม่สามารถเข้าไปแก้ไขให้ได้