pattern

เข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกในดูไบได้ง่าย ๆ ด้วย BullVPN

     6,036

pattern

how-to-unblock-website-blocked-in-dubai

     อย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่เปิดกว้างในเรื่องของเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต ประเทศดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศในนั้น หากคุณมีแพลนที่ต้องเดินทางไปประเทศนี้ นอกจากจะต้องเตรียมเรื่องงบประมาณแล้ว ยังต้องเตรียมตัวในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่คุณจะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบางอย่างได้เมื่ออยู่ในประเทศดูไบ

     ต้องบอกว่าการสื่อสารหรือการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันรวดเร็วมากเกินการควบคุมจึงอาจทำให้ในบางประเทศมีนโยบายในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่รัดกุมขึ้น แล้วอย่างนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องเดินทางไปดูไบ? ตามมาดูกันเลย

เว็บไซต์ที่ถูกบล็อกในประเทศดูไบ (UAE)

Social Media

Video & Music Streaming

E-Mail

  • Outlook
  • Gmail
  • etc.

เว็บไซต์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

  • Porn Websites
  • VPN websites
  • Politically sensitive Websites

vpn-bullvpn

     ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วดันมีเว็บไซต์ที่คุณต้องการใช้งานแต่ถูกบล็อกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกในดูไบ (UAE) ได้เพียงเชื่อมต่อ BullVPN ใน Server ประเทศที่ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลย เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้แล้ว

     นอกจากนี้ยังสามารถทะลุบล็อกเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ประเทศดูไบ (UAE) บล็อกไว้ได้อีกด้วย ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะ BullVPN มี Routing เฉพาะตัวและยังเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจึงสามารถใช้งาน BullVPN ได้อย่างปลอดภัย

✅สามารถสมัครและทดลองใช้งานได้ที่ https://www.bullvpn.com/signup