pattern

เว็บไซต์ Wikipedia ทุกภาษาถูกบล็อกในจีนแล้ว

     7,602

pattern

จีน ถือเป็นประเทศที่มีการควบคุมโลกออนไลน์อย่างเคร่งครัด

และล่าสุดก็เป็นคราวของ Wikipedia ที่ Open Observatory of Network Interference รายงานว่าโดนสั่งบล็อกจากทางการจีนเรียบร้อยแล้วในทุกภาษาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จากเดิมที่บล็อกเวอร์ชันภาษาจีนตั้งแต่ปี 2015

China block Wikipedia

ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าทำไมจีนจึงตัดสินใจบล็อก Wikipedia ในภาษาอื่น ๆ ด้วย แต่ค่อนข้างแน่นอนว่าอาจเกี่ยวกับงานครบรอบ 30 ปีของการประท้วงจัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งโดยปกติจีนมักจะบล็อกหน้าเว็บอยู่แล้ว แต่หลังจาก Wikipedia เปลี่ยนไปใช้ HTTPS ก็ทำให้การบล็อกเป็นหน้าใช้ไม่ได้อีกต่อไป จึงสั่งบล็อกทั้งเว็บเพื่อป้องกันไม่ให้คอนเทนต์บางอย่างออกสู่สายตาประชาชน

ซึ่งนอกจากจีนแล้ว ยังมีประเทศอื่นที่บล็อกวิกิพีเดียอีก นั่นก็คือ ตุรกี ที่ทำการบล็อกไปเมื่อปี 2017 และเวเนซุเอลาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังตัดสินใจในเรื่องนี้อยู่เช่นกัน

 

เที่ยวจีน เรียนจีน อยู่จีน เล่น Facebook, Youtube, Google, Line หรือเว็บไซต์อื่นๆไม่ได้ เพราะถูกบล็อก แนะนำใช้บริการ BullVPN สอบถามเพิ่มเติมหรือทดลองใช้งานได้ที่ www.bullvpn.com

BullVPN สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Windows, MacOS, IOS, Android  คู่มือการติดตั้ง

 

Credit: blognone