สำหรับผู้ใช้งานทุกท่านให้ทำตามคู่มือการติดตั้งให้ละเอียดและอย่าข้ามขั้นตอนการติดตั้งเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้ 

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี้
Download TeamViewer for Mac OS

1. เปิดโปรแกรม TeamViewerQS.dmg ที่ดาวน์โหลดมาจะได้หน้าตาแบบในรูปครับ

install teamviewer สำหรับ MAC OS X

2. กด รูปตรงกลาง "TeamViewr QuickSupport"

install teamviewer 2 สำหรับ MAC OS X

2. กด "Open"

install teamviewer 3 สำหรับ MAC OS X

2. เมื่อโปรแกรมขึ้นมาอย่างในรูป รอให้ You ID และ Password แสดง

3. ให้ทำการ ส่ง You ID และ Password ให้กับทีมงานเพื่อดำเนิดการแก้ไขต่อไปครับ

**ห้ามปิดโปรแกรม Teamviewer!! นะครับ เพราะทีมงานจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขให้ได้ 

Website : http://www.teamviewer.com/

Copyright © 2014 - 2019Persec Co., Ltd. 49/181 หมู่ 2 ตำบล บ้านปึก อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20130 ประเทศไทย