สำหรับผู้ใช้งานทุกท่านให้ทำตามคู่มือการติดตั้งให้ละเอียดและอย่าข้ามขั้นตอนการติดตั้งเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้ 

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี้
Download TeamViewer

1. เปิดโปรแกรม Teamviewer.exe ที่ดาวน์โหลดมา

install teamviewer

2. รอโปรแกรมแสดงแบบในรูปและรอให้ You ID และ Password แสดง

install teamviewer 2

3. ให้ส่ง You ID และ Password ให้กับทีมงานเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ

**ห้ามปิดโปรแกรม Teamviewer!! นะครับ เพราะทีมงานจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขให้ได้ครับ

Website : http://www.teamviewer.com/

Copyright © 2014 - 2019Persec Co., Ltd. 49/181 หมู่ 2 ตำบล บ้านปึก อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20130 ประเทศไทย