ขั้นตอนแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อสำหรับ Windows

เนื่องด้วยตอนนี้ประเทศจีนมีการป้องกันมากขึ้น ทำให้ต่อยากและทะลุบล็อกยากขึ้น เราจึงมีวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไว้ให้ดังนี้

1. Login ไม่ได้

  เมื่อ login แล้วขึ้น ERROR ต่างๆ ให้ดู มุมซ้ายล่างจะเจอ Proxy setting

 

เมือกด Proxy Setting จะเจอ 4 ตัวเลือกโดยลองดังนี้
1. Use Proxy Loing จากนั้นกด Save แล้ว Login อีกรอบ
2. Use Subserver Login จากนั้นกด Save แล้ว Login อีกรอบ
ถ้ายังไม่ได้ ให้ติดต่อทีมงานได้เลย2. เชื่อมต่อติดยาก

  ขั้นตอนแรก ให้ลองเลือก แบบ OpenVPN แล้วลองต่อ ย้าย Server และ port โดยแนะนำ ประเทศ ฮ่องกง ไทย Singapore Japan USA เป้นต้น และ Port UDP 53 และ TCP 443
ระยะเวลาการต่อ ต้องไม่เกิน 30 วินาที ถ้าเกิน กด Disconenct ย้าย Server ต่อใหม่ได้เลย
  ขั้นตอนสอง ไปหน้า Setting แล้วเลือก Use By pass mode 1 จากนั้นเลือก Proxy Thailand 1 หรือ Hongkong 3 แล้วกด Save
และมาต่อ Server ของทางเราตามปกติ ถ้าไม่ได้ให้ลองเปลีย่น proxy และ Server ครับผม 

ถ้าต่ออย่างที่บอกไม่ติด ให้กด Setting แล้วเลือก Use Bypass mode 1 
- เลือก proxy Thai, Proxy HK1 และ proxy HK2 แล้วกด Save แล้วกลับมาต่ออีกรอบ
- ถ้าแบบแรกไม่ติด มาเลือก Use By Pass mode 2 แล้วกลับมาต่ออีกที

 

ถ้าตรงนี้ไม่ติดเลย ให้ติดต่อทีมงานอีกรอบได้เลย