รายชื่อ Server ที่สามารถเชื่อมต่อ SoftEther ของเราได้

Server Thailand: l2tp-th1.bullvpn.com
Server Thailand: l2tp-th2.bullvpn.com


ให้ Download โปรแกรม SoftEther ก่อนนะครับ จากนั้นกด ติดตั้ง
Download File SoftEther

Step 1

กด Next

SoftEther

เลือก SoftEther VPN Client จากนั้นกด Next

SoftEther

ติ๊ก ยอมรับ และกด Next

SoftEther

เลือกอันแรก แล้วกด Next

SoftEther

รอตรงนี้จนเสร็จ แล้วกด Finish

SoftEther

Step 2

กด Add VPN Connection

SoftEther

กด Yes

SoftEther

กด OK ตามรูปได้เลย

SoftEther

รอจนเสร็จ จากนั้นเมื่อเสร็จจะกลับมาหน้าเดิม

SoftEther

กด Connect และเลือก New VPN Connection Setting ตามรูป

SoftEther

ใส่ข้อมูลดังนี้
- Setting Name : BullVPN TH
- Host Name : th7.bullvpn.com
- Post Number : 443
- Virtual Hub Name : DEFAULT
- Auth Type : RADIUS or NT Domain Authentication
- Username : ใส่ของตัวเองครับ 
- Password : ใส่ของตัวเองครับ
จากนั้นกด OK 

SoftEther

คลิกขวาที่ชื่อ หรือกด ดับเบิ๊ลคลิ๊ก เลือก Connect

SoftEther

รอจนขึ้น สภานะ Connected เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

SoftEther

เมื่อต่อเสร็จให้ทำการ Check IP เพื่อตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อเข้ามาในระบบของ BuiiVPN ของเราแล้ว คลิ๊กทีนี่


การเชื่อมต่อบริการของเรา BullVPN ทำให้การรับ-ส่งข้อมูลของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการเข้ารหัสของข้อมูลด้วยบริการ VPN สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราใดๆ ทั้งสินและยังปรับเน็ตให้ดีขึ้นอีกด้วยครับผม

Copyright © 2014 - 2019Persec Co., Ltd. 49/181 Moo.2 Ban Puk, Muang, Chonburi 20130 Thailand