The best IPSec for Mac OS

สำหรับผู้ใช้งานทุกท่านให้ทำตามคู่มือการติดตั้งให้ละเอียดและอย่าข้ามขั้นตอนการติดตั้งเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้ 

ขั้นตอนการ ตั้งค่า IPSec สำหรับ Mac OS

1. ไปหน้า System Preferences (ตั้งค่า) ตามรูปครับ

setup-ipsec-mac

2. เมื่อกดเข้าไป ให้เลือก Network (เครือข่าย)

setup-ipsec-mac

3. ให้กดเครื่องหมายบวก(+)

setup-ipsec-mac

4. ช่อง Interface ให้เลือก "VPN" ตามรูป

VPN Type ให้เลือก "Cisco IPSec" ตามรูป

Service Name : BullVPN IPSec TH 9 (หรือตั้งอะไรก็ได้ที่ตัวเราเองจำได้)

จากนั้นกดปุ่ม Create

setup-ipsec-mac

6. ใส่ข้อมูลดังนี้

Country Domain IP Address
Thailand 1
th1.bullvpn.com
122.155.168.192
Thailand 2
th2.bullvpn.com
122.155.168.95
Thailand 3
th3.bullvpn.com
122.155.168.42
Thailand 4
th4.bullvpn.com
122.155.165.204
Thailand 5
th5.bullvpn.com
122.155.168.165
Thailand 6
th6.bullvpn.com
122.155.168.166
Thailand 8
th8.bullvpn.com
122.155.168.167
Thailand 9
th9.bullvpn.com
122.155.168.102
Thailand 10
th10.bullvpn.com
122.155.168.197
Thailand 11
th11.bullvpn.com
122.155.168.196
Thailand 12
th12.bullvpn.com
122.155.168.205
Thailand 13
th13.bullvpn.com
122.155.168.12
Thailand 14
th14.bullvpn.com
122.155.168.164
Hong Kong 2
hk2.bullvpn.com
64.74.12.169
Hong Kong 4
hk4.bullvpn.com
119.81.242.114
Hong Kong 6
hk6.bullvpn.com
103.253.41.131
Hong Kong 7
hk7.bullvpn.com
103.42.214.161
Japan 1
jp1.bullvpn.com
108.61.201.55
Japan 2
jp2.bullvpn.com
45.32.13.100
Korea 2
kr2.bullvpn.com
1.234.31.32
Singapore 1
sg1.bullvpn.com
128.199.158.223
Singapore 2
sg2.bullvpn.com
139.162.30.166
USA 1
us1.bullvpn.com
192.241.203.17
United Kingdom 1
uk1.bullvpn.com
178.62.59.244
Germany 1
de1.bullvpn.com
46.101.166.194
Australia 1
au1.bullvpn.com
103.25.56.189
Taiwan 1
tw1.bullvpn.com
103.9.116.167
Web/Download/bit 1
sg-bit1.bullvpn.com
103.25.203.166

Server Address : ให้เลือก Domain หรือ IP Address จากตารางด้านบนมาใส่ เช่น th9.bullvpn.com

Account Name : Username ของตัวเองที่ได้สมัครกับ bullvpn

Password : Password ของตัวเองที่ได้สมัครกับ bullvpn

ติ๊กเครื่องหมายที่ Show VPN status in menu bar ด้วย

setup-ipsec-mac

7. กด "Authentication Settings"

setup-ipsec-mac

8. เลือก Shared Secret แล้วใส่ key ในช่องว่า "VPN" 

เมื่อใส่แล้ว ให้กด OK

setup-ipsec-mac

9. กด Apply

setup-ipsec-mac

10. กด Connect

setup-ipsec-mac

11. ให้สังเกต status ถ้าเปลี่ยนเป็น "Connected" แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จ

setup-ipsec-mac

การเชื่อมต่อ VPN ครั้งต่อไป

1. ให้กด VPN status ตรง menu bar ดังรูป

setup-ipsec-mac2. เลือก connect VPN ได้เลย จากนั้นให้ไปเช็คไอพี ที่นี่

setup-ipsec-mac

3. ถ้าต้องการ Disconnect VPN ให้กด VPN status อีกครั้ง แล้วเลือก Disconnect

setup-ipsec-mac

การเชื่อมต่อบริการของเรา BullVPN ทำให้การรับ-ส่งข้อมูลของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยการเข้ารหัสของข้อมูลด้วยบริการ VPN สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราใดๆ ทั้งสินและยังปรับเน็ตให้ดีขึ้นอีกด้วยครับผม