Blog


ชาวจีนท่องเน็ตอย่างไร?

ชาวจีนท่องเน็ตอย่างไร?

ปัจจุบัน “ประเทศจีน” ก้าวเข้ามาเป็นประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลก ที่กำลังมีการเติบโตและมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในด้านเศรษฐกิจแล....

Read More
Kaspersky Lab เผย...โลกโซเชียลทำคนจิตตกมากขึ้น!

Kaspersky Lab เผย...โลกโซเชียลทำคนจิตตกมากขึ้น!

Social Media เป็นช่องทางสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนใหม่ ใช้ในการแชร์ความทรงจำ และความรู้สึกดีๆ ระหว่างกัน

Read More
ปักกิ่ง เมืองแห่งสังคมดิจิตอล

ปักกิ่ง เมืองแห่งสังคมดิจิตอล

กรุงปักกิ่งคือเมืองแห่งนวัตกรรมของจีน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับสุดยอดเมือง/....

Read More

Copyright © 2014 - 2019Persec Co., Ltd. 49/181 Moo.2 Ban Puk, Muang, Chonburi 20130 Thailand