วิธี Reinstall Tap Driver

     4,951

 

 

วิธี Reinstall Tap Driver

 

1. เข้าหน้าโปรแกรม BullVPN Client  จากนั้นกด "Setting"  

20170327v8fewmvtettndlzt 

 

2. กด "Reinstall Tap"

20170327urvprbr9a4yayukt 

 

3. กด "Yes"

20170327gcmwoaofopxj2sr6

 

4. กด "Setting" จากนั้นลอง Connect อีกครั้ง 

201703274x5uh4ewfalnjaoo