วิธี Reinstall Tap Driver

Updated : Mar 27, 2017


 

 

วิธี Reinstall Tap Driver

 

1. เข้าหน้าโปรแกรม BullVPN Client  จากนั้นกด "Setting"  

20170327v8fewmvtettndlzt 

 

2. กด "Reinstall Tap"

20170327urvprbr9a4yayukt 

 

3. กด "Yes"

20170327gcmwoaofopxj2sr6

 

4. กด "Setting" จากนั้นลอง Connect อีกครั้ง 

201703274x5uh4ewfalnjaoo

 
bankofshadow

"Internet Freedom for Everyone"

Copyright © 2014 - 2019Persec Co., Ltd. 49/181 Moo.2 Ban Puk, Muang, Chonburi 20130 Thailand