pattern

แก้ไขปัญหาในโปรแกรม BullVPN for Windows

     7,238

pattern

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ERROR ต่างๆ ใน BullVPN Client ด้วยตัวเอง 

ถ้าลูกค้า BullVPN ที่ใช้ Windows Client แล้วเจอปัญหาสามารถดูวิธีแก้ปัญหาตามข้อต่างๆ ได้เลยนะครับ

ถ้าไม่เจอที่ตรงให้แจ้งทีมงาน BullVPN ได้เลย

Login ไม่ได้

fix-problem-bullvpn-vpn-for-windows

ส่วนใหญ่คนที่เจอปัญหาแบบนี้คือ เล่นจากประเทศจีน ดูไบหรือประเทศที่ถูกบล็อค

หรือสถานที่ถูกบล็อคเล่นที่ทำงานเป็นต้น แก้ไขง่ายๆ ดังนี้

เมื่อ login แล้วขึ้น ERROR ให้ดู มุมซ้ายล่าง จะเจอ Proxy Setting ให้กดเข้าไปเลยครับ

 fix-problem-bullvpn-vpn-for-windows

และให้ลองเลือก Change Domain เป็นอันดับแรกโดยเลือก Mode 1 และ 2 ตามลำดับ

ถ้ายังไม่ได้ให้ลองติ๊ก Proxy Login ดูนะครับ

ถ้ายังไม่ได้อีกให้ติดต่อทีมงานได้เลย

เชื่อมต่อ VPN ติดยาก

ขั้นตอนแรก ให้ลองเปลีย่น Server ที่เชื่อมต่อโดยลองประเทสอื่นๆ ตาม List Server 

ขั้นตอนสอง ไปหน้า Setting มุมซ้ายบน เลือก Advance และ Bypass 

fix-problem-bullvpn-vpn-for-windows

Bypass Mode 1 และ 2

ให้เลือก Mode 1 และ 2 อันไหนก็ได้แล้วลองเชื่อมต่อดูอีกครั้ง โดยเลือก ประเทศเดียกวันเช่น Bypass Mode 1 เลือกไทย ให้ต่อ VPN ประเทศไทย นะครับ

Advance

ให้เลือก DNS Leak หรือลอง L2TP ดูครับผม

fix-problem-bullvpn-vpn-for-windows

ถ้าลูกค้ามีปัญหายังไม่สามารถเชื่อมต่อได้เลย ให้ติดต่อทีมงานให้เข้าไปทีมวิวหรือดูปัญหาให้ได้ตลอดเวลาครับ

ติดต่อ BullVPN ได้ที่