เชื่อมต่อ BullVPN โดยใช้ Proxy

Updated : Mar 27, 2017


 

 

เชื่อมต่อ BullVPN โดยใช้ Proxy

กรณี เน็ตหอพัก, ออฟฟิต, มหาลัย ต้องใช้ proxy ในการเล่นอินเตอร์เน็ต 

 

1. เข้าหน้าโปรแกรม BullVPN Client  จากนั้นกด "Setting"  

เชื่อมต่อ BullVPN โดยใช้ Proxy 

 

2. ติ๊ก "Use Proxy" จากนั้นให้ใส่ Proxy domain, port ถ้ามี username หรือ password ของ proxy server ก็ให้กรอกลงไป จากนั้นกด "Save"

เชื่อมต่อ BullVPN โดยใช้ Proxy

 

 
bankofshadow

"Internet Freedom for Everyone"

Copyright © 2014 - 2019Persec Co., Ltd. 49/181 Moo.2 Ban Puk, Muang, Chonburi 20130 Thailand