วิธีเช็คค่า Proxy

Updated : Mar 27, 2017


 

 

วิธีเช็คค่า Proxy

กรณีต่อ VPN ได้ แต่ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ 

 

1.ทำการคลิกขวาที่ปุ่ม "Start" แล้วเลือก "Control Panel"

วิธีเช็คค่า Proxy 

 

2. ติ๊ก "Internet Option"

วิธีเช็คค่า Proxy

 

3. เลือกแถบ "Connections"

วิธีเช็คค่า Proxy

 

4. กด "LAN settings"

วิธีเช็คค่า Proxy

 

5. เอาเครื่องหมายติ้กถูกออกให้หมด ตามรูป แล้วกด "Ok"

วิธีเช็คค่า Proxy

 

6. กด "Ok" แล้วลองใช้งาน BullVPN Client อีกครั้ง

วิธีเช็คค่า Proxy

 
bankofshadow

"Internet Freedom for Everyone"

Copyright © 2014 - 2019Persec Co., Ltd. 49/181 Moo.2 Ban Puk, Muang, Chonburi 20130 Thailand